VIL·LA ROMANA DE VILAUBA

Un poble del segle I d.C.

LA VIL·LA ROMANA DE VILAUBA  comença a principis del s. I d.C., possiblement sobre una ocupació ibèrica anterior de la qual tenim pocs rastres, i que amb dues fases (I-III d.C. i III-VI d.C.), s’estén entre el món romà i el visigot. Constitueix avui dia el millor document, després de molts anys de recerca científica continuada, sobre la romanització a la comarca del Pla de l’Estany.

La seva activitat, a part de l’agrícola-ramadera de subsistència, sembla especialment dedicada durant la seva darrera fase a la producció industrial d’oli, producte excedent que es comercialitzava a la pròpia comarca o en altres de properes.


 

LA VILLA ROMANA DE Vilauba comienza a principios del s. Y d.C., posiblemente sobre una ocupación ibérica anterior de la que tenemos pocos rastros, y que con dos fases (I-III d.C. y III-VI d.C.), se extiende entre el mundo romano y el visigodo. Constituye hoy día el mejor documento, después de muchos años de investigación científica continuada, sobre la romanización en la comarca del Pla de l’Estany.

Su actividad, aparte de la agrícola-ganadera de subsistencia, parece especialmente dedicada durante su última fase en la producción industrial de aceite, producto excedente que se comercializaba en la propia comarca o en otras cercanas.


THE ROMAN VILA DE VILAUBA begins at the beginning of the 12th century. And d.C, possibly on a previous Iberian occupation of which we have few traces, and that with two phases (I-III d.C. and III-VI d.C.), it extends between the Roman world and the Visigoth. It is today the best document, after many years of continuous scientific research, on Romanization in the Pla de l’Estany region.

Its activity, apart from the subsistence agricultural-livestock, seems especially devoted during its final phase to the industrial production of oil, surplus product that was commercialized in the own region or in other nearby ones.

 


La VILLE ROMANA DE VILAUBA a commencé au début de l’année. J’ai donné, peut-être sur une occupation ibérique antérieure des qualifications de traçage, et cela avec des étapes étapes (I-III d.C. III-VI d.C.), c’était entre le monde romain et les Wisigoths. C’est aujourd’hui le meilleur document, après de nombreuses années de recherche scientifique continue, sur la romanisation dans la région du Pla de l’Estany.

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *